អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft សុខ ពិសី ft បូទី ft ខាន់ ជេមស៍ ft នាយ ក្រូច

ជម្រើសបទចម្រៀងសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ឆ្នាំ 2018

ពែកមី ft លី អ៊ីវ៉ាធីណា ft យក់ ថិតរដ្ឋា ft ចេន សាយចៃ ft ឃុង ឃុយ ft ដា ភ្លេង ft មាស សុខសោភា ft ខេម ft ពេជ្រ ថាណា ft គូម៉ា ft អេនី ហ្សាម ft ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft អ៊ីវ៉ា ft សុខ ពិសី ft ស៊ីរីកា

Town CD Vol 142

ដា ភ្លេង ft យក់ ថិតរដ្ឋា ft ស៊ីរីកា ft មាស សុខសោភា ft ខេម ft លី អ៊ីវ៉ាធីណា ft ពែកមី ft គូម៉ា ft អេនី ហ្សាម ft ចេន សាយចៃ ft ឃុង ឃុយ ft ពេជ្រ ថាណា

Town CD Vol 140

ម៉ៅ ហាជី ft ចេន សាយចៃ ft ខេម ft លី អ៊ីវ៉ាធីណា ft មាស សុខសោភា

Town CD Vol 141

ខេម ft ស៊ុន ស្រីពេជ្រ ft ពេជ្រ ថាណា ft ចេន សាយចៃ

Sunday CD Vol 254

សុខ ពិសី ft ខាន់ ជេមស៍ ft កែវ វាសនា ft បរិញ្ញា ft បូទី ft អនុស្សាវរីយ៍ ft White

Sunday CD Vol 253

សុខ ពិសី ft អ៊ីវ៉ា ft ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft កែវ វាសនា ft ខាន់ ជេមស៍ ft លាន បញ្ចនីត ft អ៊ីណូ ft រ៉ា បូទី ft បូទី ft នាង ប្រាក់សុគន្ធា ft ជ័យ សុវ៉ាត ft ឆៃយ៉ា

Town Unlimited

កែវ វាសនា ft មាស សុខសោភា ft រ៉ាប៊ី ft ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា ft សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ ft ម៉ៅ ហាជី ft ចេន សាយចៃ ft ស៊ីរីកា ft មង្គល ទីណា ft ពែកមី ft Tempo ft គូម៉ា ft ខេម ft និរត្នន៍ ft ករុណា ពេជ្រ ft ពេជ្រ ថាណា ft កាតុ

Sunday CD Vol 252

ចឺម ft ជ័យ សុវ៉ាត ft ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft បូទី ft បរិញ្ញា ft White

Sunday CD Vol 241

ចឺម ft ខាន់ ជេមស៍ ft សុខ ពិសី ft អ៊ីវ៉ា ft លីនដា ft អ៊ីណូ ft ឆាយ វិរះយុទ្ធ

តារាង

បទចម្រៀងខ្មែរ

2

យំ 

នាង ប្រាក់សុគន្ធា

4

រលឹមប្រុយៗ 

មាស សុខសោភា

5

មើលអីហ្នឹងចា៎

យក់ ថិតរដ្ឋា

អាមេរិក- អង់គ្លេស

1

Give me one day

Justin Ward ft Kane Brown

2

Don't mad

Big Bang

3

Incomplete

ILLUWA BAND ft Jis Song Jooyoung

4

Flowers

Kane Brown ft Ko Junkyung

5

Don't Cry

SHINHWA

អាស៊ី

1

Incomplete

ILLUWA BAND ft Jis Song Jooyoung

2

Don't look back

PhaseOne

3

Flowers

Kane Brown ft Ko Junkyung

4

Lemon Tree

Amara La Negra ft DSharp ft Ella Mai

5

Love song all time

Jis Song Jooyoung ft Justin Ward